"Enter"a basıp içeriğe geçin

SP(Stored Procedure)’lerin Hangi Tabloları Kullanıdığını Bulmak

Bazen uzunca business içeren procedure’ler ile karşılaştığımız oluyordur. Bu noktalarda hangi tablolara dependency edildiğini rahatlıkla analiz etmemize imkan tanıyan bir kodu aşağıda paylaşıyorum. Bir yerde denk geldiğim bir koddu. Unutmayayım diye buraya koyuyorum. İhtiyaç halinde iş görüyor.

DECLARE @temptableforSP TABLE (spName varchar(100), tableName nvarchar(100))
DECLARE @SP_Name as NVARCHAR(100);
DECLARE @SP_Cursor as CURSOR;
 
SET @SP_Cursor = CURSOR FOR
  SELECT [name] FROM sys.objects WHERE name LIKE 'sp%' AND type='P' -- Gets SPs for specific names
 
OPEN @SP_Cursor;
FETCH NEXT FROM @SP_Cursor INTO @SP_Name;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
 --print(@SP_Name)
 INSERT INTO @temptableforSP
   SELECT 
    OBJECT_NAME(referencing_id) AS referencing_entity_name,  
    referenced_entity_name   
  FROM sys.sql_expression_dependencies AS sed 
  INNER JOIN sys.objects AS o ON sed.referencing_id = o.object_id 
  WHERE referencing_id = OBJECT_ID(@SP_Name); 

 FETCH NEXT FROM @SP_Cursor INTO @SP_Name;
END
 
CLOSE @SP_Cursor;
DEALLOCATE @SP_Cursor;    

-------Display temp. table for SP and Table relation
SELECT * FROM @temptableforSP
------------------

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.